miercuri, 23 noiembrie 2016

Rugăciune


Doamne, ridică-mă din adîncul neputinței,
Ceea ce am nevoie dăruiește-mi,
Dăruiește-mi Doamne să te iubesc pe Tine!

Ceea ce este curat, ceea ce este bun
Întărește în mine Dumnezeule,
Mîngîie cu puterea Ta ziditoare
Țărîna firii mele celei stricate!

Pămînt bătătorit cu multe păcate sînt eu, Doamne,
Și cum nici o floare nu crește pe cărare,
Dă-mi Doamne plug și voioșie să pot ara.
Arată-mi Doamne Iisuse jugul Tău ca fiind ușor!

Cu ispite și deznădejde ai lămurit pe robul Tău,
Doamne, iar el ca un nepriceput și împotrivitor
nu s-a schimbat defel!

Fă-mă Doamne om cum am fost, căci altfel și tîrîtoarele
Vor privi mai senine decît mine cerul!
Dăruiește-mi Doamne înțelegere pentru omul de lîngă
mine, ajută-mă să te laud pentru darul vieții acesteia
Și mai ales, Părinte, îndulcește în mine, cu putere,
cinstea dragostei Tale!

Doamne, ridică-mă din adîncul neputinței mele,
Doamne dăruiește-mi viață!

Te măresc Tată, Fiule, Duhule Sfinte, Unul în toate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu