vineri, 21 mai 2010

nota traducătorului

zilele trecute mă gândeam că ceea te face să fii poet este vocaţia de a deschide uşor universul


eşti acolo ca un câine ce latră claustrofob lângă ziduri

deconstruieşti lumea printr-un soi de ciob de sticlă într-un mod contorsionat

de nerecunoscut
nu ştiu cine spunea că poezia este pentru cei foarte puţini sau chiar pentru nimeni

de gnoză insidioasă subterană cu maţe şi capilare astupate cu epidermă şi lună cu antene pe lângă care fâşâie lumea

o anumită armonie cu universul şi semenii se dovedeşte fără sens în absenţa viziunii marelui salt

viaţa e o tinctură care arde sau vindecă o singură rană

iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi Salvatorul

de unde cumpărăm vremea ploile soarele

cuvintele sunt toate nişte măşti toate

ce mister suprem dragostea

cuvânt ce nu se toceşte întocmai prin faptul că nu-i înţeles

dacă omul e făcut pentru iubire ea e sfârşitul sau începutul iar la mijoc îmbrăţişare şi ceaţă

mai sunt de găsit oamenii care ţin lumea ajută şi întind o mâna semenului fără răsplată

Eminescu Tagore Rilke Nichita Blaga Khayam Borges Bacovia şi mulţi mulţi alţii sunt cei despre care putem spune că au fost inspiraţi

inspiraţi dar de către cine şi care este sensul direcţia acestui demers

sau poezia e un fel de vorbire în limbi un fel de eliberare prin palparea vidului

în ultimă instanţă ar trebui să fie caracteristica spiritului liber în contrast cu mecanica personalităţii

însa inspiraţia pare a fi o coordonată a profetului a intrusului într-o măsură mai mare decât a sacerdotului care întotdeauna cataloghează revelaţia viul drept erezie

aici intervine poetul care care are o relaţie cu harul său fiind în postura celui care acceptă vacuitatea

între atomi rezidă câmpiile elizee

privit de foarte aproape este mai mult gol decât plin în lumea aceasta de aceea lucrurile intră unul în altul se întrepătrund

poezia are menirea de a străbate soteriologic lucrurile

ciclul unei vieţi umane scurtimea acesteia ar trebui să-l ducă în permanenţă pe poet cu gândul la cuvintele lui Iisus cunoaşte adevărul şi adevărul te va face liber

put it in an other way există ceva dincolo de adevăr sau adevărul este chiar această stare de graţie de dans shivait ce surmontează cosmosul

poezia este în definitiv o modalitate de cunoaştere o cale gnostică un mod de a atinge un resort imprecis care îl propulsează pe iniţiat dintr-un concret iluzoriu spre un fel de real cu totul nou

un cuvânt pus la locul său reface o structură de fagure

vorba lui Ramakrishna universul este cea mai pură iluzie

adevărurile psihice cristalizate liric nu au valoare decât în măsura în care se poziţionează pe un drum al eliberării de aceea poetul devine o albie prin care vin cuvintele şi este opozabil esenţelor

în ultima instanţă cuvântul devine o metodă de purificare

spunea Mihail Eminescu şi el sub vremi suferă şi pătimeşte ca s-auzi cum iarba creşte

simfonia ierbii

pe alte coordonate Grigore Vieru cu o înclinaţie fizionomico-sufletească vădit martirică îşi construia lumina dimineţii în acelaşi registru

mai simplu decât iarba nu pot fi

poetul veritabil se revendică dintr-o tradiţie profetică întrucât el vrea să cunoască adevărul care se exprimă ca gest al tăcerii

el vrea să aibă un discurs care să penetreze cuvintele dar şi să zidească vocabula arheipală

înţelepciunea chineză spune că cine este elocvent nu cunoaşte adevărul iar cine cunoaşte adevărul nu poate fi elocvent

poetul predă o ştafetă doar atât e mesagerul misterului simplu

integrează în absolut realitatea de fapt poezia nu poate fi decât realistă

acţiunea poetului e o gilotină un şah-mat o execuţei în masă

el este profetul neopozabil cuvintelor ca esenţă cuvintele au valoare de vehicol

poezia se află în golul dintre cuvinte e un dar al contextului

poetul consideră actul de creaţie a cosmosului ca pe un gest psihic iar concreteţea discursului devine o chestiune prin care se simte obligat să treacă spre celălalt mal

în viziunea sa cuvintele sunt cele care pot genera suprapunerea triadei cunoscut-cunoscător obiect al cunoaşterii

obţinerea unei asemenea cunoaşteri unificate nu se poate face evitânt stările intermediare psihozele lumeşti

poezia în sine este rezultatul unor traversări eşuate

poezia este o modalitate de cunoaştere nemijlocită ca o ramură pierdută din Samkya yoga care susţinea odinioară că legatura cu adevărul doctrinei sub forma unei convieţuiri cu acesta este tot ce trebuie să faci pentru a te desprinde din oceanul suferinţei

poezia este religia nevoii a setei în desert a urletului abstract

poetul este nemuritor în măsura în care descoperă în sine fiinţa nemuritoare

din aceasta pricină Nichita Stănescu spunea că poetul nu este în competiţie decât cu el însuşi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu